Algemene voorwaarden - Tèrra Aventura

Preambule

Terra Aventura is gecreëerd en wordt beheerd door het Comité Régional de Tourisme de Nouvelle Aquitaine (het Regionale bureau voor toerisme). 

Terra Aventura is een geocaching spel waarmee je de regio Nouvelle Aquitaine in Zuidwest Frankrijk beter leert kennen: de bestemmingen, het historisch en natuurlijke erfgoed, de traditionele ambachten maar ook de verhalen en legendes van de streek, de sporten of street Art. Een ware schattenjacht en zoektocht!

Kokers, "caches" genoemd, zijn hier en daar verstopt in de natuur. Het doel? De verstopplaatsen ontdekken én de schatten die erin zitten door middel van een GPS-apparaat of een smartphone. Om de schat te kunnen vinden (Poï’z badges, leuk om te verzamelen), moet de speler eerst een paar raadsels oplossen die gegeven worden door de Poï’z, leuke figuurtjes die de wereld van Terra Aventura bevolken.  

De speler download en installeert de gratis applicatie die te vinden is op Google Play of in de App Store. De speler moet een gratis account aanmaken voordat hij kan spelen. De speler kiest daarna een route uit en zet zijn gps-locatie aan. De speler kan ook de routebeschrijving thuis of bij een VVV-kantoor printen via de website Terra aventura en gebruik maken van een GPS-apparaat.

De speler selecteert de route op basis van het thema, de duur, de moeilijkheidsgraad of de nabijheid (departement, stad, omgeving). Het is ook mogelijk om een seizoen te selecteren (kies het jaar van creatie om bijvoorbeeld de nieuwe routes te vinden), om een bonus zoektocht te selecteren, of om terug te gaan naar de niet gevonden caches.

Tijdens het spel, ziet de speler zijn positie op een kaart en gaat van het ene punt naar het andere. Onderweg moet de speler puzzels of raadsels beantwoorden via de mobiele applicatie, zodat de GPS-coördinaten van de cache worden weergegeven! Als de speler de verstopplaats (cache) gevonden heeft moet hij zoeken naar een waterdichte koker die de schat bevat: een Poï’z badge. De speler mag er maar eentje nemen en legt de cache weer op precies dezelfde plek terug voor de volgende speler.  

De app geeft automatisch het niveau van de speler aan voor de andere Terr’avonturiers. Naast zijn bijnaam en zijn departement en/of land van herkomst (verplichte vermeldingen) kan de speler ook een profielfoto, zijn biografie, commentaar en foto's delen. Spelers kunnen deelnemen aan een bonus zoektocht naarmate ze verder komen in het spel.

De routes die hedendaags beschikbaar zijn worden voornamelijk te voet afgelegd. Er zijn echter Ziclou routes, speciaal aangepast voor een fietstocht, en besneeuwde caches, die, als de omstandigheden het toelaten, met sneeuwschoenen toegankelijk zijn.

Doel

De huidige gebruiksvoorwaarden (hieronder genoemd AGV) zijn van toepassing op de spelregels van het "Tèrra Aventura" spel (hieronder genoemd “het Spel"), gecreëerd en beheerd door het Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (hieronder genoemd "CRTNA").

De huidige AGV betreffen de voorschriften voor het gebruik van de website https://www.terra-aventura.fr/en de mobiele applicatie evenals de deelname aan het spel (hieronder genoemd "het spel") door de deelnemende gebruiker (hieronder genoemd “de gebruiker”). Elke deelname aan het spel moet voldoen aan deze AGV.

Maatregelen van de aanleg en het onderhoud van de routes

Het CRT organiseert het spel in samenwerking met de vrijwillige Comités Départemantaux de tourisme, agences de développement touristique of de VVV-kantoren.

De VVV-kantoren maken de routes en caches in samenwerking met de plaatselijke overheid(en). Zij zijn verantwoordelijk, in samenwerking met de betrokkenen gemeente(s), voor het onderhoud, de betrouwbaarheid en het voortbestaan van de voorgestelde routes.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de aldus vastgestelde routes worden gevalideerd, kan het CRTNA niet verantwoordelijk worden gesteld voor een gebrek aan vrijgave, het onderhoud van de wegen of enig ander probleem met betrekking tot toegang van de route.

Voor eventuele problemen die voorkomen tijdens de zoektocht, kan je contact opnemen met het CRT NA of het plaatselijke VVV-kantoor. Je melding is belangrijk.

Toegang tot het spel

De gebruiker kan meedoen aan het Spel via de gedownloade app op zijn mobiel apparaat (tablet of smartphone) of met behulp van een losse GPS-apparaat en de informatie die beschikbaar is op de website van Terra Aventura.

Door de Applicatie te installeren op zijn mobiele apparaat en/of door toegang te krijgen tot de applicatie, accepteert de Gebruiker onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud alle hieronder gedefinieerde AGV.

De gebruiker kan de app gratis downloaden via de Google Play store of de App Store. De gebruiker van het spel heeft een internetverbinding nodig om de app te downloaden en hiervan gebruik te kunnen maken. De gebruiker moet ook over een compatibel mobiel apparaat (smartphone of tablet) beschikken. De voorwaarden van deze compatibiliteit worden in beide stores gespecificeerd.

De app is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de gebruiker.

Locatiegegevens

Om te beginnen met het spel heeft de gebruiker een gps-toestel nodig. De locatiegegevens helpen bij de werking van het spel. Dankzij deze gegevens kan de gebruiker zijn precieze locatie of de verschillende etappes van de route zien. De gebruiker kan ook de voortgang van de andere gebruikers volgen (alleen met de app). 

De gebruiker moet toegang geven tot locatie van het apparaat, anders kan het spel niet functioneren.

Verplichtingen van de gebruiker 

Verplichtingen van de Gebruiker met betrekking tot de werking van het Spel
De Deelnemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • Een route met een moeilijkheidsgraad te kiezen die is aangepast aan zijn leeftijd en lichamelijke conditie, evenals die van de andere deelnemers die met hem mee gaan (de routes zijn in volgorde van oplopende moeilijkheidsgraad ingedeeld, indien nodig is het na te vragen bij een deelnemend VVV-kantoor)
 • De openbare paden te respecteren die door hem genomen en gekozen worden;
 • Geen privéterreinen te betreden die in de buurt van de routes kunnen liggen, noch deze, op welke manier dan ook, te vernielen;
 • Stop geen items in de caches die: bederfelijk, niet-commercieel, gevaarlijk of de gevoeligheid van de Deelnemers, vooral die van de jongsten, op welke manier dan ook, kunnen krenken.
 • Hou je aan de verkeersregels, dit geldt ook voor fietsers

Verplichtingen van de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de App en de website 
De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • De Applicatie niet in zijn geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en in welke vorm dan ook, te reproduceren;
 • Geen software of processen te gebruiken om de inhoud van de applicatie zonder toestemming van de CRT te kopiëren;
 • De Applicatie niet te exporteren of te koppelen aan andere computerprogramma's;
 • De Applicatie niet in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen, over te schrijven, te wijzigen, te veranderen, te (de)compileren, te combineren of te transcoderen;
 • Geen systemen te installeren die de Applicatie zouden kunnen pirateren;

Verplichtingen van de Gebruiker met betrekking tot de gepubliceerde inhoud op de app en de website

 • Toestemming te verkrijgen van de personen die het voorwerp uitmaken van de inhoud die geplaatst wordt via de site Tèrra Aventura;
 • Het beeldrecht, auteursrecht, recht op privacy te respecteren en in het algemeen alle rechten van de personen die het voorwerp uit zouden kunnen maken van de inhoud die geplaatst wordt via Tèrra Aventura;
 • Zich te onthouden van het plaatsen van inhoud die lasterlijk, kwetsend, discriminerend, hatelijk of de wet op wat voor manier dan ook overtreedt.

Verplichtingen van de Gebruiker met betrekking tot hygiënemaatregelen tijdens de route
 
Om risico op besmetting te verkleinen moet de gebruiker: 

 • Hoesten en niesen in de binnenkant van zijn elleboog 
 • 1,5 meter afstand (2 armlengtes) houden van anderen.  
 • Vaak en goed handen wassen.

Op het einde van de Tèrra Aventura zoektocht is het sterk aangeraden om een masker te dragen en je handen te wassen voor en na het hanteren van de koker, de Poï’z, het notitieboekje en het potlood. 
Tijdens de tocht moeten de regels rond social distancing tussen de spelers gerespecteerd worden. Het eindpunt van de Terra aventura zoektocht kan worden aangepast om te voldoen aan de hygiënische maatregelen. De routes kunnen ook om dezelfde reden onder onderhoud worden gesteld.

Gebruik van coupons verkregen via de App

Het ontgrendelen van bepaalde caches geeft toegang tot kortingsbonnen of coupons die door commerciële aanbieders worden uitgegeven.

Elke coupon heeft een volgnummer. De coupons zijn alleen geldig voor eenmalig gebruik tijdens de geldigheidsperiode van de coupons.
De commerciële aanbieders zijn volledig en uitsluitend verantwoordelijkheid voor de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot deze coupons. Het CRTNA kan hierover niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Gebruik van de app voor de Ziclou routes
Speciale clausule voor gebruikers van de mobiele app voor de routes "op de fiets": De Ziclou-routes zijn speciaal aangepast voor fietstochten. De verkeersregels gelden voor alle Deelnemers. Ter herinnering, bepaalt het Franse artikel R412-6-1 van de wegenverkeerswet dat het gebruik van een telefoon in de hand van de bestuurder van een rijdend voertuig verboden is. Ook is het verboden om in het oor, van de bestuurder van een rijdend voertuig, elk apparaat dat geluid uit kan brengen, te dragen, met uitzondering van elektronische apparaten die doofheid corrigeren. 
Om te zorgen dat het spel in alle veiligheid wordt uitgevoerd, geeft de app via een geluidssignaal de nabijheid aan van een etappe, gevaar, een aanwijzing om mobiel gemakkelijker toegang tot informatie te krijgen. De deelnemer moet zich uitrusten met een aangepast systeem (bevestigingsmateriaal bijvoorbeeld) dat voldoet aan de eisen van de wegenverkeerswet. De CRT Nouvelle-Aquitaine kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij overtreding van de wegenverkeerswet.

Gebruik van de app met betrekking tot een besneeuwde route

Een goede voorbereiding is zeer belangrijk om veilig de sneeuwschoenenroute te kunnen doen. Het CRTNA raad je dan ook sterk aan om de weersomstandigheden in het betreffende gebied van tevoren te controleren en contact op te nemen met het plaatselijke VVV-kantoor om ervoor te zorgen dat de route in alle veiligheid toegankelijk is.
Is dat niet het geval dan kan het CRTNA niet aansprakelijk worden gesteld als je toch uit eigen initiatief de tocht gaat doen.

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS – Doeleinden van verwerking

Je kan deelnemen aan het spel Terra Aventura door je contactgegevens in te voeren op de app of op de website (account "Avonturenboek").

Elke gebruiker moet zich, volledig en correct op de website of app registreren met
een pseudo
e-mailadres
zijn departement van verblijf en/of land van verblijf

Dankzij deze verplichte gegevens kan de gebruiker: 

 • Zich inloggen op de app of op de website van Terra Aventura
 • Op een interactieve manier spelen met Terra Aventura (commentaar geven, foto's uploaden, deelnemen aan wedstrijden),
 • Zijn voortgang bewaren (score en levels)
 • De gebruiker kan zich ook abonneren (niet verplicht) om meer informatie te ontvangen over het universum van Tèrra Aventura (nieuwsbrief, mobiele push, tevredenheidsenquête).

De gebruiker kan ook het volgende toevoegen:

 • zijn profielfoto,
 • zijn biografie,
 • foto's van de geocaching-routes of foto’s van de mensen die meedoen aan de tocht (met hun toestemming natuurlijk!)

De Gebruiker verklaart dat hij op de hoogte is gesteld van het feit dat zijn ranglijst voor het Spel ook automatisch wordt weergegeven.

De gegevens van de gebruiker worden bewaard zolang zijn of haar account actief is. Deze status wordt elk jaar gecontroleerd door het CRTNA door het wel of niet invoeren van het geheime woord.

De geaggregeerde gegevens zullen na drie jaar na het laatste contact met de betrokkene (datum waarop de gebruiker zijn laatste geheime woord, gevonden in de Terra Aventura-caches, heeft ingevoerd) als inactief beschouwd. De persoonsgegevens worden dan anoniem opgeslagen zonder de mogelijkheid tot identificatie voor statistische doeleinden.

De gebruiker heeft recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking betreffend zijn persoonsgegevens. Dit verzoek kan hij indienen door ons een e-mail te sturen aan: dpo@na-tourisme.com of om te schrijven naar (met een identiteitsbewijs): 

CRT Nouvelle-Aquitaine - Maison régionale du tourisme 
Site Tèrra Aventura
30, cours Gay Lussac
CS 50095
87003 LIMOGES CEDEX 1
France

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het CRT NA, ondanks uw aanmaningen, niet reageert. In Frankrijk is dit de CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.

Voor meer informatie, zie het Privacybeleid.

 
Beperking van de garantie

Elke Gebruiker dient alle nodige maatregelen te nemen om zijn persoonsgegevens en/of software die zijn opgeslagen op zijn computer- en telefoonapparatuur, te beschermen tegen inbreuk.
De Gebruiker erkent en aanvaardt de kenmerken en beperkingen van Internet en, met name de functionele kenmerken en technische prestaties van internet; problemen met betrekking tot de verbinding en/of toegang tot websites; problemen met betrekking tot de beschikbaarheid en overbezetheid van het netwerk; problemen met betrekking tot  falen of verzadiging van het netwerk; problemen met betrekking tot de doorvoer, de toegang tot online geplaatste gegevens, tot de responstijd om weer te geven, in te zien, gegevens te raadplegen of door te sturen; storingen onderbreken, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of piraterij, risico van besmetting door eventuele virussen die op de genoemde netwerken circuleren, enz., waarvoor de CRT niet verantwoordelijk gesteld kan worden. 
Bovendien is de CRT niet verantwoordelijk bij verkeerd gebruik van de terminal en/of incidenten met betrekking tot het gebruik van de terminal tijdens het gebruik van de Applicatie. De CRT is niet verantwoordelijk in geval van schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door de Gebruikers, op hun terminals, hun computer- en telefoonapparatuur en de daar opgeslagen data of de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke activiteit.  >
De CRT is ook niet verantwoordelijk voor de werking van de GPS die tot de deelnemers behoort of gehuurd is bij een deelnemend VVV-kantoor.
De CRT is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van openbare paden die de deelnemers nemen tijdens het zoeken naar caches.

Geschillen
Geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze AGV en die niet in der minne kunnen worden opgelost zullen automatisch en verplicht worden onderworpen aan de jurisdictie van de handelsrechtbank van Bordeaux (Gironde, Frankrijk).

Nietigheid
Indien een deel van dit Beleid ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van dit Beleid. Als zodanig behoudt het CRTNA zich het recht om, het deel van de AGV dat ongeldig of niet afdwingbaar is, te wijzigingen. 

Toepasselijk recht
Op deze AGV geldt alleen het Franse recht. De AGV zijn alleen maar in het frans geschreven. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en enige andere taalversie van deze AGV, prevaleert alleen maar de Franse tekst. Elke vertaling van de AGV kan slechts van informatieve aard zijn.

Contact
Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten over het spel en/of diensten kan de gebruiker het CRTNA per e-mail bereiken via: les-sages@terra-aventura.fr