Privacybeleid van de website

U gebruikt de website www.terra-aventura.fr en de mobiele app "Terra Aventura", die gratis beschikbaar is in de "Apple Store" van Apple en in de "Google Play Store" van Google.
Deze dragers worden beheerd door het Comité Régional de Tourisme van Nouvelle-Aquitaine (CRTNA), vereniging wet 1901 waarvan het hoofdkantoor is gelegen aan de 4 place Jean Jaurès te Bordeaux.
Het naleven van de bescherming van uw persoonsgegevens is essentieel voor de vertrouwensrelatie die de CRTNA met u wenst aan te gaan. Dit privacybeleid heeft tot doel om u op transparante wijze te informeren over de behandeling van uw gegevens die de CRTNA kan uitvoeren.
Voor informatie of vragen kunt u op elk moment contact opnemen met de CRTNA via het volgende adres: dpo@na-tourisme.com.
De verzamelde persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld via de website www.terra-aventura.fr/ en via de mobiele app van Terra Aventura. Het betreft het e-mailadres van de speler, het departement en/of land waar hij woont.
De gebruiker kan ook het volgende toevoegen:
- zijn profielfoto,
- zijn biografie,
- foto's van de geocaching-routes of foto’s van de mensen die meedoen aan de tocht (met hun toestemming natuurlijk!)

Deze gegevens en inhoud zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. 

De Gebruiker verklaart dat hij op de hoogte is gesteld van het feit dat zijn ranglijst voor het Spel ook automatisch wordt weergegeven.

Het CRTNA beheert ook e-mails en documenten die op het e-mailsysteem les-sages@terra-aventura.fr worden ontvangen en die persoonlijke gegevens kunnen bevatten.

Gebruik en verzameling van IP-adres?
Wij verzamelen IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden alleen maar opgeslagen voor statistische en technische doelen.

Doeleinden van de verwerking

Dankzij deze verplichte gegevens kan de gebruiker: 

  •  Zich inloggen op de app of op de website van Terra Aventura
  •  Op een interactieve manier spelen met Terra Aventura (commentaar geven, foto's uploaden, deelnemen aan wedstrijden),
  • Zijn voortgang bewaren (score en levels)
  • De gebruiker kan zich ook abonneren (niet verplicht) om meer informatie te ontvangen over het universum van Tèrra Aventura (nieuwsbrief, mobiele push, tevredenheidsenquête).

Deze gegevens worden ook anoniem gebruikt voor statistische doeleinden.

Bewaringstermijn


De CRTNA onderscheidt actieve accounts van niet-actieve accounts via het invoeren van een mysteriewoord. De gegevens van elke persoon die al meer dan 3 jaar als niet-actief wordt beschouwd, worden geanonimiseerd. Ze worden zonder mogelijkheid tot identificering bewaard voor statistieke doeleinden.

Ontvangers van de gegevens


Gegevensopslag en -beveiliging
De website www.terra-aventura.fr/ is uitbesteden aan Proximit SA.

Proximit SA
24 avenue du Président Wilson
87700 AIXE-SUR-VIENNE – FRANCE

Tel: +33(0)5 87 02 01 00
Fax: +33(0)5 55 702 702
E-Mail: info@proximit.fr
Website: www.proximit.fr

De CRTNA zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen tot die gegevens toegang kunnen krijgen. Maar ze kunnen ook worden toevertrouwd:

- aan dienstverleners, in het kader van diensten die de CRTNA hen toevertrouwd;

- aan derden of wettelijk bevoegde autoriteiten om aan de wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen van de CRTNA te voldoen.

Opslaan en beveiliging van gegevens
 

De hosting van de website www.terra-aventura.fr/ wordt uitbesteed aan een OVH-host - toekomstige extra gegevens.
De CRTNA en zijn verwerker stellen alles in het werk om de gegevens te beveiligen. In geval van storing of verlies van persoonsgegevens, verbinden zij zich ertoe om de gebruikers zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

De rechten die u zijn toegekend


U kunt op elk moment toegang tot uw gegevens vragen en uw recht op wijziging, verwijdering, draagbaarheid, beperking en verzet uitvoeren tegen de verwerking van uw gegevens, door contact op te nemen met: dpo@na-tourisme.com.
Tevens kunt u uw rechten uitoefenen, wanneer u uw identiteit bewijst, door een brief naar het volgende adres te sturen:

CRT Nouvelle-Aquitaine - Maison régionale du tourisme 

Site Tèrra Aventura

30, cours Gay Lussac

CS 50095

87003 LIMOGES CEDEX 1

FRANCE
U kunt een klacht indienen bij een controleautoriteit als de CRTNA u ondanks uw herinneringen niet antwoordt. In Frankrijk is het CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.